رسول اکرم (ص):هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف امیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.فرم نظرسنجی ازارباب رجوع (موضوع ماده 8 ح تکرم مردم)نام دستگاه :شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرونتاریخ مراجعه :1-ایا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست ارائه شده است ؟

2- نحوه برخود کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید.5-ایا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده است :
6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد موردنظر)7-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید.نام و نام خانوادگی :شماره تماس :