شماره های داخلی بیمارستان
 

626

مسؤل تغذیه

322-324

زنان

محوطه

610

مشاورتغذیه

323-325

مردان

106

درب ورودی بیمارستان

147

HISسوپروایزر

310

دفترپرستاری

230

مسؤل حفاظت فیزیکی

طبقه دوم ساختمان شماره 2

107-108

دفترسوپروایزر

556

بوفه

119

تجهیزات پزشکی

583

آموزش به بیمار

554

انباردارویی

118

درمانگاه بزرگسال

333

کنترل عفونت

618

اتاق خدمات

516

روانشناسی

332

سوپروایزرآموزشی

552

(آمبولانس)نقلیه

301

فن آوری اطلاعات-)IT(

طبقه سوم ساختمان شماره 1

135

مسؤل خدمات

طبقه سوم ساختمان شماره 1

423-425

هماتولوژی

110

مددکاری

103

دفتر مدیریت

422-690

پیوند

120

مسؤل مدارک پزشکی

104

معاونت

514

فلوبزرگسال

551

بایگانی

137

کارشناس مدیریت

   

134

محک

511

ریس حسابداری

طبقه چهارم ساختمان شماره 1

140

بنیادخیریه

502

امورمالی

150-151

بزرگسال3

زیرزمین ساختمان شماره 1

114

بیمه ودرآمد

525

اتاق عمل

601

CSR

520

هزینه وترخیص

زیرزمین ساختمان شماره 2

625

سلف سرویس

506

مسؤل کارگزینی

129

آمار

600-603

تاسیسات

128

دبیرخانه

555

انبارمرکزی

615

دندانپزشکی

518

تدارکات

111

مسؤل تاسیسات

616

رادیولوژی- سونوگرافی

130

امین اموال

302

واحدنقلیه

132

لاندری

133

بیمه

553

پاسخگویی مسایل شرعی

همکف ساختمان شماره 1

501

بهبود کیفیت

همکف ساختمان شماره 2

595

ترخیص

686

حراست

622-612

آزمایشگاه

112

پذیرش

طبقه سوم الحاقی ساختمان پزشکان

614

بانک خون

125-126

اطلاعات

138

کنفرانس

613

پزشک آزمایشگاه

122-124

اتفاقات اطفال

123

اساتید

612

پذیرش آزمایشگاه

115

تریاژ

101

فلواطفال

148

میکروب شناسی

121-131

اتفاقات بزرگسال

136

متخصص اطفال

طبقه اول ساختمان شماره 2

102-109

داروخانه

401

اینترن های دانشگاه آزاد

143

مسؤل درمانگاه

145

اتاق دارویی

508

رزیدنت اطفال

139

درمانگاه اطفال

طبقه اول ساختمان شماره 1

510

آقایانGP

141

سالن شیمی درمانی

222-224

اطفال 1

512

خانمهاGP

610

بهداشت حرفه ای

223-225

اطفال 2

149

رزیدنت داخلی

105

بهداشت محیط

طبقه دوم ساختمان شماره 1

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/11
تعداد بازدید:
498
بیمارستان آموزشی درمانی آنکولوژی امیر
آدرس: شیراز، فرهنگ شهر ، ایستگاه 11 ، بیمارستان آنکولوژی امیر
کدپستی: 7187915998 تلفکس: 36325655-071 تلفن: 4-36323532-071 amirhp@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی و درمانی آنکولوژی امیر می باشد.
Powered by DorsaPortal