آموزش های مورد نیاز بیماران بخش 42
آموزش های مورد نیاز بیماران در هنگام ترخیص:
 

نوبت فالوآپ جهت درمانگاه همراه با خلاصه پرونده و شرح عمل و آموزش حین ترخیص به کلیه بیماران ترخیصی داده می شود.

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
86
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal