نحوه پذیریش بیماران تریاژ و اسکرین

نحوه مراجعه بیماران به این مرکز توسط پرسنل 115 یا با پای خود یا پذیرش از سایر مراکز می باشد . به محض ورود بیمار ترومایی ، بیمار توسط پرستار و پزشک عمومی تریاژ شده و در صورت نیاز به بستری پزشک عمومی فرم دستور بستری را تکمیل و به واحد پذیرش ارجاع داده می شود و اطلاعات بیماران توسط پرسنل پذیرش ثبت و بیمار پذیرش می شود. تمامی اطلاعات مالی و آموزشها و پیگیری های لازم مطابق با ماهیت بیماران ترومایی توسط پرسنل پذیرش به همراه بیمار و بیمار داده می شود .مستندات پرونده توسط پرستار و پزشک تکمیل و به بخش مربوطه انتقال داده می شود .بیمار سطح 1و2 به واحد احیا و سطح 3و4 به واحد فوریت های جراحی ارجاع داده می شوند و سطح 5 از واحد تریاژ تعیین تکلیف می شوند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
215
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal