قوانین بخش تریاژ و اسکرین

پرستار تریاژ باید به صورت 24 ساعته در واحد تریاژ حضور داشته باشند به محض ورود بیمار به واحد تریاژ پرستار تریاژ باید خود را معرفی و بیمار را براساس ESIتریاژ کند .

باید اطلاعات بیمار را در سیستم ثبت ودر دونسخه پرینت و ضمیمه پرونده بیمارکند.
 
پزشک عمومی بیمار را معاینه کرده و فرم مربوطه و دستورات مورد نیاز را در پرونده ثبت کند .
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
99
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal