نحوه پذیریش بیماران احیا

بیماران در واحد تریاژ براساس سطح تریاژ 1و2 بیماران را به این واحد ارجاع می دهند و اطلاعات در مورد بخش و قوانین موجود و روند درمان توسط پرستارمسئول به همراه بیمار داده می شود و همراه بیمار به واحد پذیرش ارجاع داده می شود . مراجعه کنندگان ممکن است در بدو ورود همراه نداشته باشند که روند پذیرش این بیماران بر اساس خط مشی بیماران ناشناس انجام می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
43
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal