آموزش های مورد نیاز بیماران بستری12
آموزشهای مورد نیاز بیماران بدو ورود ، حین بستری و هنگام ترخیص توسط پرستار مربوطه داده میشود.هنگام ترخیص کارت نوبت درمانگاه و شرح عمل به همراه برگ آموزش به بیمار داده می شود .
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
73
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
کدپستی: 7194815711 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal