اتاق عمل 1(ژنرال)

دارای چهار اتاق عمل واقع در طبقه اول میباشد که بیماران جراحی عمومی ،نروسرجری و بیماران اورژانس  در اتاق عمل یک عمل میشوند .دارای تجهیزات از قبیل میکروسکوپ ،لاپاراسکوپ، برنکوسکوپ ،کرانیوتوم و...میباشد .

نحوه پذیرش : 

بیماران در این بخش به صورت الکتیو و اورژانس تحت عمل جراحی قرار میگیرند.شامل بیماران تصادفی بستری در بخش ها، بیماران اورژانس و بیماران الکتیو به صورت سرپایی.

قوانین اتاق عمل 1 :

 بیماران سرپایی جهت اتاق عمل یک شب قبل با همراه داشتن کلیه مدارک بالینی در بخش های بستری بستری شده و در روز عمل طبق الویت بیماران اورژانس و اسکجول، به اتاق عمل پذیرش میشوند.

مسئول علمی بخش اتاق عمل یک :   آقای دکتر عباسی

شماره تماس بخش :      4088-4087

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/10
تعداد بازدید:
109
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal