پرسنل امور اداری
کارگزین: اعظم اخلاصی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شرح وظایف: 
 
 1. تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوقی ، مرخصی، ترفیع و نظیر آن با اطلاع
 2. مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 3. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و یا وظیفه
 4. انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 7. تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 8. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 9. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 10. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 11. تهیه گزارشات لازم

 مسئول دبیرخانه: مهسا طالعی
 
 مدرک تحصیلی :  کارشناسی روانشناسی عمومی
 
 
 شرح وظایف:  
 1. بررسی و نظارت بر اجرای امور و تقسیم وظایف پرسنل دبیرخانه
 2. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های صادره در رایانه
 3. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
 4. توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده
 5. تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق
 6. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان
 7. همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه

 
 متصدی دبیرخانه:     الهه ذکری
 
 مدرک تحصیلی :     کارشناسی فناوری اطلاعات
 
شرح وظایف:  
 1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های صادره در رایانه
 2. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
 3. توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده
 4. تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق
 5. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان
 6. همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه

 
 
 بایگان:     نصر غندی
 
مدرک تحصیلی :  دیپلم 
 
 
 
 شرح وظایف:
     
 1. ثبت رونوشت احکام پرسنلی و نامه ها در دفتر اندیکس و کلاسه نمودن آنها
 2. نگهداری دفاتر و پرونده های استخدامی و سایر پرونده های مورد لزوم با روش صحیح بایگانی
 3. بایگانی نامه ها و مدارک در پرونده پرسنلی کارکنان و سایر پرونده های جاری
 4. ارسال پرونده های درخواست شده به قسمتهای مربوطه
 5. تشکیل پرونده جدید در صورت لزوم
 6. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 7. حفظ و بایگانی پرونده های محرمانه و اسناد ملی مطابق مقررات و اصول بایگانی
 8. نگاهداری نامه هایی که تاریخ تعقیب و اقدام آنها تعیین شده و ارسال آنها در تاریخ مقرر به واحد اقدام کننده
 9. آماده کردن پرونده هایی که بایستی به خارج از اداره ارسال گردد(شمارش اوراق، لاک و مهر کردن و تهیه فهرست و غیره)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/19
تعداد بازدید:
173
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal