خدمات عمومی

معرفی واحدهای تحت نظارت شامل:

 لاندری(3نفر)، مرکز تلفن(4نفر)، نیروهای خدماتی(67نفر) ، بوفه وخدمات چاپ و تکثیر(2نفر)، نقلیه، آمبولانس و امور متوفیات(3نفر) ، ایاب و ذهاب(11نفر) ، فضای سبز(1 نفر)، اقامتگاه همراه بیمار، پارکینگ

تعداد پرسنل : 91 نفر
 

شرح وظایف :

   1- نظارت بر انجام کلیه فرایندهای مرتبط با واحد خدمات عمومی شامل:


      1- فرایند تهیه و تنظیم برنامه کاری کلیه واحدهای تحت نظر
      2- فرایند جمع آوری و شستشوی البسه سبز اطاق عمل - ملحفه- شان وگان-روپوش پرسنل وتفکیک آنها در واحد لاندری
      3 - فرایند شستشو ،نظافت وگردگیری تمامی بخشها ،لوازم ملزومات اداری و بهداشتی بیمارستان طبق برنامه های روزانه و هفتگی و همچنین بسته خدمتی توسط پرسنل خدمات
      4– فرایند تخلیه و بارگیری و انتقال کلیه لوازم و ملزومات اداری و پزشکی توسط پرسنل خدمات
      5- فرایند انتقال اجساد ناشناس به سردخانه پزشکی قانونی وبا هماهنگی اداره محترم آگاهی توسط واحد متوفیات
      6- فرایند تحویل اجساد به بستگان متوفی توسط واحد متوفیات
      7- فرایند انتقال بیمار از بخشها به بخشهای دیگر و به مراکز درمانی خارج از بیمارستان جهت کانسالت توسط بیماربران و واحد آمبولانس
      8-شستشوی روزانه اقامتگاه همراهان بیمار توسط واحد خدمات
      9-غیره...............

   2- بررسی وتهیه وسایل تنظیف و وسایل مورد نیاز واحدهای تحت نظر با هماهنگی واحد تدارکات و نظارت بر نحوه استفاده ونگهداری از آنها
   3- نظارت و هماهنگی امور مربوط به حفظ و مراقبت از فضای سبز
   4- نظارت بر عملکردشرکت ایاب وذهاب از طریق بازرسی ادواری و تنظیم چک لیست
   5- اعلام عیوب دستگا ههای لاندری به شرکتهای طرف قرارداد
   6- شرکت در کارگاهای آموزشی وجلسات مربوطه
   7- ارسال آماربیماران فوت شده به اداره محترم ثبت احوال
   8-اعلام ساعات اضافه کاری پرسنل واحدهای تحت نظر اقدامات انجام شده جهت افزایش رضایت مندی بیماران وپرسنل:
      1-اجرای برنامه ها ودستور العملهای صادره به جهت تحقق اهداف حاکمیت بالینی
      2- اجرای برنامه های مدیریت وساماندهی و استانداردهای اعتبار بخشی به جهت ارتقاءکیفیت فرایندها منطبق بر اصول و روشهای مدون
      3- تدوین برنامه هفتگی وروزانه جهت انجام کار پرسنل خدمات
      4-استفاده مناسب از زمانهای همپوشانی در تمامی شیفتها
      5-آموزش پرسنل خدمات با همکاری واحد بهداشت محیط وکنترل عفونت
      6- ارزشیابی نیروهای خدمات به صورت ماهانه
      7-مکاتبه وتبادل نظر با ارگانهای مربوطه به جهت ساماندهی وبهبود فرایند انتقال اجساد به پزشکی قانونی توسط آمبولانسهای ویژه حمل متوفیات وبا هماهنگی مدیریت محترم
      8- تدوین برنامه هفتگی سرویسهای ایاب وذهاب با توجه به مسیرهای مربوطه
      9- راه اندازی درب خروجی جایگاه موقت نگهداری زباله وبا همکاری واحد فنی به جهت تسهیل در امر بارگیری زباله های عفونی وغیر عفونی

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/27
تعداد بازدید:
98
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal