اقتصاد درمان
مسئول واحد:    خانم هوشمندی
 

مدرک تحصیلی:  کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:     4415-4416
 
تعداد پرسنل :   9 نفر

 
شرح وظایف :

امروزه یکی از وظایف اساسی دولتها درتمامی کشورها ،تامین وارائه خدمات سلامت مورد نیازمردم می باشد. باتوجه به رشد فزاینده فن آوریها ، تغییرشیوه زندگی ومتحول شدن انتظارات مردم ازنظام سلامت ، هزینه های نظام سلامت بطورروزافزون درحال افزایش است ومنابع موجود درنظام سلامت پاسخگوی تمام نیازها نمی باشد ازاین رو مدیران وبرنامه ریزان نظام سلامت درهرکشورباید باتکیه برروشهای علمی برای استفاده بهینه ازمنابع موجود درراستای تامین سلامت مردم جامعه خود تلاش نماید.

علم اقتصاددرمان با تکیه برروش های علمی تخصیص منابع ،ارتقا بهره وری برقراری عدالت ،مدیریت اطلاعات و ارزیابی های اقتصادی کمک شایانی به مدیران و سیاست گزاران بخش درمان و سلامت دردستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت و درمان مردم جامعه بنماید .

- تهیه گزارش های مالی مختلف از فعالیت های بیمارستان در بازده های زمانی ماهیانه ،3 ماهه ، 6 ماهه و یکساله

- تهیه امارهای مقایسه ای سالهای مختلف

- بررسی کسورات و ارائه گزارش های مربوطه

- طراحی ، توسعه، استقرار و بروزآوری سیستم بیمه گری بیمارستان و جمع آوری ،مطالعه طبقه بندی و نگهداری کلیه قوانین و مقررات ،دستورالعمل ها ،آیین نامه هاو بخش نامه های مرتبط با تعرفه خدمات بیمارستانی و تعرفه سازمانهای بیمه گر

- انجام فعالیت ها، پیگیری ورایزنی های لازم وایجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمان هاو ارگانهای مربوطه جمع آوری مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین بیمارستان و سازمانهای بیمه گر

- انجام کلیه اقدامات و پیگیری های لازم به منظور اعمال آخرین وضعیت تعرفه های خدمات بیمارستانی و تعرفه های سازمانهای بیمه گر در محاسبه هزینه های خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ائم از خدمات سرپایی ،بستری و پاراکلینیکی کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمان های بیمه گر با توجه به نوع بیمه بیمار

- ارسال اسناد تکمیل شده برای نمایندگان سازمان های بیمه گر و انجام کلیه پیگیری های لازم برای دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالی و اخذ تائید نمایندگان مذکور

- مکاتبه با سازمان های بیمه گر و ارسال گزارش خدمات به پیوست اسناد و مدارک مرتبط و انجام کلیه پیگیریهای لازم به منظور اخذ تائید نهایی اسناد و واریز مبلغ هزینه در وجه بیمارستان

- انجام سایر فعالیت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه در آمدهای بیمارستان و پیگیری مربوط به امور بیمه ای در بیمارستان و راهبری سیستم ترخیص بیماران

- طراحی ،توسعه ، ایجاد و بروز آوری پایگاه های داده وبانک های اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پایه و تفصیلی مورد نیاز و اطلاعات به وجود آمده و تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت های واحد سازمانی به منظور اجرای هرچه موثرترو کارآمد تر وظایف واحد

- ارسال اسناد بستری و سرپایی بیماران حوادث ترافیکی (ماده 92 ) از طریق سامانه مصدومین حوادث ترافیکی

- تشکیل کمیته اقتصاددرمان به صورات ماهیانه

- پاسخگویی به ارباب رجوع و انجام پیگیریهای لازم درجهت حل مشکلات

- انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایطو اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

فعالیت های آموزشی :

- آموزش به پرسنل سایر مراکزدرخصوص عملکرد واحد اقتصاددرمان

- تهیه جزوه آموزشی جهت پرسنل جدیدالورود

- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل جدیدالورود

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/03
تعداد بازدید:
111
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal