CSSD
 
مسئول واحد :    فیروزه روزیطلب
 
شرح وظایف و فعالیت های واحد استریلیزاسیون مرکزی(CSSD):
 

   مکانی است که وسایل مورد نیاز بخش ها و اتاقهای عمل بیمارستان درآن ضدعفونی و استریل می شوند. این قسمت متعهد است که همیشه وسایل استریل حداقل برای مصرف 48 ساعت بیمارستان دراختیار داشته باشد.

 اهمیت واحدCSSD در آن است که بدون این مرکز هیچگونه عملی در بیمارستان نمی تواند انجام شود.

      - دریافت لوازم و تجهیزات

      - تمیزکردن و گند زدایی لوازم

      - آماده سازی لوازم

      - استریل کردن لوازم

      - نگهداری ابزار و لوازم

      - تحویل دادن آنها

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/01
تعداد بازدید:
83
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal