شیوه نامه اجرایی کمیته حمایتی

دستورالعمل پرداخت مناسبتها به کلیه پرسنل دانشگاه

1-در سال جاری هدیه روز زن ، روز مرد ، روز کارمند تجمیع گردیده ومبلغ 700.000 ریال به صورت کارت هدیه از طریق مدیریت محترم خدمات

پشتیبانی دانشگاه به کارکنان دانشگاه ارائه خواهد شد . (درصورت وجود اعتبارات دانشگاه )

2-پرداخت هدیه جهت سایر مناسبت ها (روز ماما، پرستار،بهورز،آزمایشگاه و .... ) به مبلغ 700.000 ریال و از طریق معاونت توسعه می باشد

3 - با توجه به ضرورت تقدیر و تشکر از کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند مقرر شد لوح تقدیری به امضاء ریاست محترم دانشگاه به

همراه تندیس یادبود و کارت هدیه به مبلغ 3.000.000 ریال به بازنشستگان همان سال تقدیم گردد. (جهت مدیران که به افتخار بازنشستگی نایل

می شوند 5.000.000 ریال کارت هدیه اهداء می گردد. ) ضمنا" مسئولیت تهیه لوح تقدیر ، صدور حکم بازنشستگی ، تهیه تندیس و کارت هدیه

بعهده مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه – اداره ارزشیابی کارکنان خواهد بود.

4 -هدیه در مناسبت های ملی ،مذهبی مثل 22 بهمن ،موالید ائمه اطهار و سایر مناسبت ها تبصره :واحد ها و شبکه ها میتوانند در ردیف ها و

اعتبارات مشخص ،نسبت به خرید و اهدا هدیه ،به تمامی پرسنل در مناسبت های فوق اقدام نمایند .

دستورالعمل پرداخت وام های ضروری به کارکنان دانشگاه ( صندوق قرض الحسنه دانشگاه )

1- این بند مشمول کارکنان رسمی ـ پیمانی – بازنشسته و مستمری بگیر می باشد.

2- مدت زمان بازپرداخت اقساط 15 ماهه می باشد .

3- سقف پرداخت وام 15.000.000 ریال می باشد .و با اولویت زمان ثبت نام می باشد می باشد.

4 -پرداخت وام مجدد منوط به پایان اقساط وام قبلی و گذشت شش ماه از پایان اقساط می باشد .

5-تنها موارد درمانی که نیاز به کمک فوری دارند با تایید شورا در اولویت دریافت وام قرار خواهند گرفت .

مدارک مورد نیاز :

درخواست کتبی –آخرین فیش حقوقی – مدارک و مستندات مربوط به مشکل - تکمیل فرم وام ضروری

دستورالعمل پرداخت وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویی جهت کارمند ، همسر و فرزندان

1- این بند مشمول کارکنان رسمی وپیمانی می باشد.

2- به هر کارمند حداکثر تا دو مورد ( به هر نفر یک بار ) در هر سال وام تعلق می گیرد.

3- به ازای هر نفر دانشجوی دانشگاه دولتی و غیر دولتی مبلغ پنج میلیون ریال وام تعلق می گیرد.

4- بازپرداخت وام بصورت 10 ماهه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

ارائه گواهی اشتغال به تحصیل ـ آخرین فیش حقوقی ـ تکمیل فرم وام - کپی شناسنامه همسر یا فرزند

دستورالعمل مساعدت جهت حمایت از کانون گرم خانواده و ازدواج:

هدیه ازدواج استفاده از زائرسرای مشهد بصورت رایگان به مدت سه روز فقط جهت کارمند و همسر ایشان

تبصره :در صورت استفاده بیشتر از مدت فوق هزینه آن توسط کارمند پرداخت می گردد.

پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال هدیه ازدواج پرسنل دانشگاه (هرکدام از زوجین که کارمند باشند هدیه فوق به ایشان تعلق می گیرد و در صورتی

که هر دونفر پرسنل باشند دو هدیه به ایشان تعلق خواهد گرفت )

هدیه فوق هیچ ارتباطی با هدیه ازدواج پرسنل که از طریق بیمه ها و سایر بخش های دیگر پرداخت می گردد ، ندارد .

پرداخت مبلغ 600.000 ریال هدیه تولد فرزند بصورت کارت هدیه (در موارد چند قلویی ،به تعداد فرزندان ، به ایشان هدیه اختصاص داده خواهد شد )

تبصره :

هدیه تولد نوزاد و هدیه ازدواج برای کارمندانی که زوجین شاغل دانشگاه هستند ، به هر دو نفر تعلق می گیرد .

مدارک مورد نیاز بند 1 و2 :

آخرین فیش حقوقی –تصویر شناسنامه پرسنل و همسر ایشان (صفحه اول و دوم)

پرداخت هدیه ازدواج کارکنان رسمی و پیمانی توسط اداره رفاه و تعاون (با ارائه مستندات مربوطه به اداره فوق)

ه) پرداخت کمک هزینه ازدواج

1- پرداخت کمک هزینه ازدواج کارکنان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری و افراد تحت تکفل آنان می باشد .

تبصره : کارکنان پیمانی که دارای کمتر از دو سال سابقه بیمه می باشند پس از استعلام دانشگاه و تایید تامین اجتماعی مبنی بر عدم شمول از

طریق تامین اجتماعی می توانند مشمول دریافت کمک هزینه گردند .

2-پرداخت کمک هزینه ازدواج کارکنان رسمی و پیمانی مبلغ 11.500.017 ریال توسط اداره رفاه و تعاون (با ارائه مستندات مربوطه به اداره فوق)

3-پرداخت کمک هزینه ازدواج کارکنان قراردادی توسط بیمه تامین اجتماعی (با ارائه مستندات مربوطه به اداره تامین اجتماعی)

تبصره:

1-پرداخت کمک هزینه اولاد بازنشستگان، مبلغ 950.355 ریال توسط اداره رفاه و تعاون (با ارائه مستندات مربوطه به اداره فوق)

2-پرداخت کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان، مبلغ 950.372.1 ریال توسط اداره رفاه و تعاون (با ارائه مستندات مربوطه به اداره فوق)

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
52
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal