شیوه نامه اجرایی کمیته سلامت ( بهداشتی و درمانی)

کمک هزینه های تسهیلات درمانی دهان و دندان کلیه کارکنان دانشگاه ، همسر و فرزندان ایشان

1-1انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با مراکز مختلف دندانپزشکی دانشگاه (طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی )تا 10-15 درصد تخفیف توسط بیمارستان و

درصدی توسط شورا تخفیف داده شود.(تخفیف شورا با دریافت معرفی نامه از شورا انجام خواهد شد)

1-2-کمک هزینه هر نفر کارمند در سال 1396 ، حداکثر50 درصد از هزینه درمان ایشان تا سقف 1.500.000 ریال می باشد .

1-3-کمک هزینه فوق ( 1.500.000 ریال ) به ازای هر کارمند ( کارمند یاهمسر یا فرزندان ایشان )در سال 1396 می باشد

تبصره : پرسنل در صورتی که در درمانگاهها و مراکز دولتی استان خدمات دریافت نمایند (در صورتی که از شورای رفاهی معرفی نامه نگرفته باشند ) با ارائه

مستندات حسابداری مبالغ فوق به صورت بلاعوض به ایشان پرداخت میگردد

1-4-در صورتی که متقاضیان تمایل به دریافت دندان مصنوعی داشته باشند می توانند به صورت ذیل اقدام نمایند.

- پرسنل بازنشسته ، رسمی و پیمانی و قراردادی دانشگاه در صورت نیاز به دندان مصنوعی پس از تنظیم تقاضا توسط مسئول واحد جهت انجام معاینه به

واحد بهداشت دهان و دندان استان معرفی می گردند.

تبصره: پرسنل نامبرده دانشگاه که تاکنون دندان مصنوعی دریافت نکرده اند می توانند پس از تنظیم نامه تقاضای کتبی تصویر آخرین فیش حقوقی خود را

پیوست نموده و مستقیما" به واحد بهداشت دهان و دندان مراجعه نمایند . پس از تائید واحد بهداشت دهان و دندان مبنی بر استحقاق دریافت دندان

مصنوعی فرد متقاضی به انبار مرکزی دانشگاه معرفی می گردد.

تبصره: بدلیل محدودیت های مالی موجود جهت خرید و تحویل دندان منصوعی به پرسنل متقاضی ، در صورت موجود نبودن دندان مصنوعی در انبار مرکزی

لیست افراد مراجعه کننده توسط انبار مرکزی ثبت گردیده و در صورت خریداری براساس اولویت مراجعه به آنان تحویل خواهد گردید.

فرد متقاضی پس از مراجعه به انبار مرکزی و تایید موجود بودن دندان باید به ازای هر دست دندان تحویل شده ، مبلغ یکصد هزار ریال به حساب درآمد

دانشگاه علوم پزشکی واریز نموده و رسید مربوطه را جهت دریافت دندان مصنوعی تحویل انبار مرکزی نماید.

- هر نفر از پرسنل دانشگاه در طول دوران خدمت می تواند در صورت تایید واحد بهداشت دهان و دندان یکبار برای خود و یکبار برای همسرش جهت دریافت

دندان اقدام نماید.

تبصره: انبار مرکزی دانشگاه نسبت به تنظیم و نگهداری لیست افراد دریافت کننده دندان اقدام و از تحویل دندان مصنوعی به افرادی که قبلا" دندان دریافت

نموده اند خودداری می نماید.

دست دندان مصنوعی فقط اختصاص به پرسنل رسمی ، پیمانی و بازنشسته و قراردادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

دارد.

تبصره :درصورت نبود دندان مصنوعی دردانشگاه ، پرسنل متقاضی میتوانند از مراکز سطح شهر تهیه نموده و با ارائه فاکتور آن مبلغ 3.000.000 ریال هدیه

دریافت نمایند . ( فاکتور می بایست توسط واحد بهداشت دهان و دندان تایید گردد .)

مدارک لازم :

کپی آخرین فیش حقوقی به همراه کارت شناسایی معتبر

تبصره : در صورت مراجعه همسر و فرزند پرسنل علاوه بر مدارک فوق ، کپی و اصل شناسنامه ( صفحه اول و دوم ) به همراه دفترچه بیمه و کپی از صفحه اول

کمک هزینه اجرای تسهیلات درمانی به کلیه کارکنان دانشگاه ، همسر و فرزندان تحت تکفل که بضاعت مالی مناسب ندارند

2-1-در مواردی که هزینه درمان کارمند در ، تعهد بیمه های پایه یا تکمیلی نباشد یا مازداد بر سقف تعهد بیمه تکمیلی باشد

2-2-به افرادی تعلق می گیرد که دارای بضاعت مالی مناسب نباشد

2-3-حداکثر کمک مالی فوق سه میلیون ریال می باشد.

2-4-استفاده از کمک هزینه فوق فقط یکبار در سال می باشد.

مدارک مورد نیاز :


نامه درخواست کارمند ، آخرین فیش حقوقی ، ارائه اسناد درمانی لازم ، فرم بازرسی تکمیل شده از وضعیت معیشتی کارمند

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
39
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal