مسئول انبار مرکزی
مسئول واحد :   ماه منیر بنادار
 
تعدادپرسنل: 3نفر
 
شرح وظایف و فعالیتهای انبار:
 

. ارائه پیشنهاد روشهای صحیح انبارداری به انبارداران

· اجرای سیستم و روش انبار داری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان

· نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای مجموعه خود

· تعیین مقدار انواع مختلف کالاهای که باید در انبار نگهداری شود.

· نگهداری مقدار انواع مختلف کالا های که باید در انبار نگهداری شود.

· مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از کل اقلام موجود در انبار

· نظارت کلی برثبت اطلاعات در نرم افزارهای انبارداری.

· ارسال گزارشات و مکاتبات به مسئولین سازمان و انجام امور اداری

· بررسی و امضا نمودن اسناد انبار و ارسال به تدارکات و حسابداری

· نظارت در دریافت وتحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوطه

· مشخص نمودن کالاهای بلا استفاده و گزارش به مسئولین سازمان جهت مرجوع یا معدوم آن

· همکاری با امین اموال جهت ثبت اطلاعات و حفاظت از کالاهای اموالی

· ثبت اطلاعات در نرم افزار شهاب شامل تمام فاکتورهای نقدی(تنخواه) وغیرنقدی به تعداد رسید انبار

· ثبت تمام حواله های اورژانسی روزانه و هفتگی واحدهای اداری و ماهیانه بخشهای بستری به تعداد حواله انبار

· برگشت فاکتورهای ناقص و ناخوانا به تدارکات جهت اصلاح

· جمع آوری و امضا حواله ها از سایر بخشهای بیمارستانی جهت نظم و ترتیب در بایگانی

· از محاسن نرم افزاری فوق سرعت و قابلیت اصلاح و تغییر در ثبت اطلاعات در سیستم و از معایب نرم افزار عدم اطمینان به حفظ اطلاعات می باشد.

· ثبت اطلاعات در نرم افزارتعهدی که شامل تمام رسیدهای نقدی نرم افزار شهاب و his می باشد.

· ثبت اطلاعات در نرم افزاری تعهدی که شامل تمام حواله های نقدی شهاب و his میباشد.

· چک کردن بایگانی و کامل کردن رسیدها و حواله ها و برطرف کردن نواقص آنها

· تحویل گرفتن تمام کالا های وارد شده به انبار از واحد تدارکات و چک کردن آنها با فاکتور

· تحویل تمام حوالهای بخشهای بیمارستان به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه

· ثبت حواله های داروخانه بخش در سیستم his و تحویل به داروخانه بخش بصورت روزانه در چند نوبت

· تحویل حواله های داروخانه دو الی سه بار در طول هفته

· چک کردن انبار و مشخص کردن کمبودیهای انبا رجهت ارائه به تدارکات

· ثبت تمام فاکتورهای پزشکی در سیستم his و درصد گزاری و بروز کردن آنها

· ثبت حواله های داروخانه اتاق عمل و بخشها و حل مسائل و مشکلات رسیدها و حواله های نقدی وتعهدی

· کپی گرفتن از تمام فاکتورها و بررسی و امضا و تحویل به واحد تدارکات .

· آماده کردن درخواست خریدها و قیمت گزاری جهت بررسی درکمیته خرید.

· پیگیری خریدهای انجام نشده و مرجوع کالاهای بلا استفاده و پاسخگویی به کلیه همکاران

· گزارش دهی کامل به امین اموال در جهت حل مشکلات کالاهای اموالی در سیستم نقدی و تعهدی

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/26
تعداد بازدید:
106
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal