مسئول بهداشت حرفه ای
مسئول واحد:     فاطمه رضایی
 
مدرک تحصیلی:   لیسانس بهداشت حرفه ای 
 
شرح وظایف:
 
1-شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 
     a. مخاطرات فیزیکی(گرما،سرما،روشنایی،صدا،تهویه و....)
     b. مخاطرات شیمیایی(گازها و بخارات،مواد شوینده و ضدعفونی کننده، محلول های شیمیایی و...)
     c. مخاطرات بیولوژیکی(ویروس ها، باکتری ها و...)
     d. مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 
2-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
3-تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
4-نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
5-بازدید از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
6-تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
7-نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
8- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
9-ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
10-تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 
     e. آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
     f. آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
     g. آموزش نحوه صحیح حمل اجسام و بیماران
     h. آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
     i. آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
     j. آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
     k. آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
 
11-ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
12- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
13-تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
14--به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
15-شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و همایش ها و بکارگیری آخرین مطالب علمی در زمینه شغلی
16-مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
17-ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی
و غیره........
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/26
تعداد بازدید:
111
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal