مسئول واحد مددکاری
مسئول واحد:    لادن شمس
 
مدرک تحصیلی: لیسانس مددکاری اجتماعی،کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
 
شرح وظایف مددکاری اجتماعی (گرایش بهداشت و درمان):
 

      1- مراجعه روزانه به بخش های بیمارستان با هدف مورد یابی و تشکیل پرونده اجتماعی بیمار.
      2- تشخیص نیازهای بهداشتی ، درمانی ، فرهنگی و اجتماعی مددجویان و اولویت بندی آنها.

      3- ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران و خانواده های آنان جهت حمایت های بهداشتی درمانی در راستای فرایند های درمانی مرکز.
      4- ایجاد رابطه مطلوب و سالم بین بیماران ، موسسه ، خانواده به منظور حل مشکل آنان.
      5- بررسی و پیگیری مسائل مربوط به سوء رفتارهای اجتماعی و وقوع جرم و ضرب و شتم در مورد بیماران گروههای هدف.
      6- برقراری برنامه های آموزشی جهت تطبیق شرایط بیمار با محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی.
      7- انجام برنامه های گروه درمانی برای جامعه هدف.
      8- ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان.
      9- بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا بر تشخیص مسئول واحد.
      10- بررسی وضعیت مال بیماران و اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی.
      11- ایجاد تعامل بین بیمار و همراهان با کادر درمان و پزشکان معالج در راستای تسهیل خدمات درمانی موثر وکارامد.
      12- تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران ، تشکیل پرونده اجتماعی بیماران و ارائه به مقام مافوق.
      13- حضور در کمیته های بیمارستانی و ستادی منطبق با شرح وظایف.
      14- اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل اجتماعی و روانی در حوزه بهداشت ودرمان.
      15- شرکت در گروههای اموزشی ضمن خدمت.
      16- همکاری در جهت پیشبرد آموزشی علمی دانشجویان مددکاری اجتماعی.
      17- همکاری و مشارکت در بحران های طبیعی و اجتماعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع.
      18- تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی ، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران.
      19- انجام کلیه امور ارجاعی از طرف مسئولین مافوق.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
98
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal