کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت
 
 مسئول واحد : علی توافقی  

 
 
مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارکنان مدارک پزشکی
طاهره ابراهیمی شاد کاردان مدارک پزشکی
زهره هادیفوق لیسانس زبان انگلیسی
زهرا حیدری کارشناس مدارک پزشکی
اعظم کشوریکارشناس مدارک پزشکی
میترا نوبخت کارشناس مدارک پزشکی
 

تلفن داخلی : 4043 ، 4385

 

فعالیت های مسئول مدارک پزشکی:

 • تهیه آمار ماهانه بیمارستان
 • تهیه وارسال آمار مراجعین وبرنامه AHA جهت ارسال به معاونت درمان
 • بروز رسانی سامانه آواب
 • بروز رسانی سامانه آماری معاونت درمان
 •  بروز رسانی سامانه سناب
 •  تهیه و ارسال آمار مرگ و میر
 •  تهیه و ارسال آمار سوانح و حوادث
 •  تهیه و ارسال لیست بیماران تصادفی به واحد اقتصاد درمان
 •  هماهنگی جهت چاپ فرمهای جدید و ویرایش فرمهای موجود
 •  اجرای استانداردهای اعتباربخشی واحد مدارک پزشکی
 •  ارسال اسناد بیمارستانی به سامانه سپاس
 •  برگزاری کمیته مدارک پزشکی
 •  محاسبه و ارائه شاخصهای بهبود کیفیت واحد مدارک پزشکی
 •  همکاری با محققان و دانشجویان پزشکی

 فعالیتهای کارکنان مدارک پزشکی:

 •  پیگیری ارسال بموقع پرونده های بالینی از بخشهای بستری به بخش مدارک پزشکی به منظور جلوگیری ازمراجعه ارباب رجوع به بخشها 

 •  در اختیار قراردادن پرونده های بالینی جهت طرحهای پژوهشی وتحقیقاتی 
 •  ثبت اطلاعات مربوط به بیماری و اقدامات انجام شده درپرونده الکترونیکی بیماران دربرنامه HIS بیمارستان
 •  کد گذاری وطبقه بندی بیماریها واقدامات درمانی 
 • پوشه گذاری پرونده های بالینی 
 •  ارائه کپی پروند های بالینی به مراجعین به منظور ارائه به مراکز پزشکی قانونی و مراکز بیمه گر
 • بازبینی کیفیت پرونده ها بالینی به پرسنل ازنظر تکمیل محتوی پرونده ها پزشکی
 •  آموزش نحوه بایگانی پرونده ها بالینی به پرسنل پذیرش به منظور امکان بازیابی 24ساعته پرونده ها درمواقع لزوم 
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
114
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal