معرفی کارکنان و شرح وظایف
 
مسئول بخش:   مهندس احسان محبی
 
 
مدرک تحصیلی: مهندسی برق
 
  شرح وظایف:


      1- مدیریت واحد
      2- برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.
      3- جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی
      4- پیگیری وانجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی
      5- مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
      6- نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی
      7- تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی
      8- تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها
      9- ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
      10- نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
      11- تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر ان
      12- نظارت برقراردادهای خدمات پس از فروش
      13- نظارت برنقل و انتقال تجهزات پزشکی
      14- نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی
      15- پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهزات پزشکی مرکز
      16- کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز
      17- نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای(اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)
      18- عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان.
      19- ارائه گزارش عملکرد یکساله"اسنفد ماه هر سال" به اداره تجهزات پزشکی از طریق مدیریت مرکز.
      20- جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر        سال و یا حسب مورد
      21- نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند.
      22- ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها.
      23- تامین ابزار،تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،آزمایشها،تعمیرات واقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند وبه سادگی قابل برطرف شدن هستند.
      24- حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز
      25- طراحی و تهیه فرمهای مورد نیاز.
      26- برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
      27- برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای انها.
      28- برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربردی حسب نیاز
      29- ایجاد و به روز رسانی کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتولوگ،کتب،مجلات و اسناد فنی
      30- کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی
      31- حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط.
      32- انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مدیر بیمارستان
 
تعداد پرسنل :2 نفر
 
الف ) آقای مهندس رئیسی
 
شرح وظایف:

1- پیگیری وانجام و نظارت بر کنترل کیفیت ، نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ونظارت بر عملکرد شرکتهایی که دارای
قراردادهای سرویس ونگهداری دوره ای هستند .
2- تهیه دستور العمل ها و نظارت بر ایمنی تجهیزات پزشکی
3- نظارت بر تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و بکار گیری و بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی و نظارت بر تنظیف سطوح
خارجی آنها
.
4- نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهزات پزشکی
5- انجام بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.
6- انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مسئول بخش
 
 ب)آقای مهندس شاه جمالی
 
شرح وظایف:
 
1- انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مسئول تجهیزات پزشکی
2- انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز که از نظر کمپانی سازنده تجهیز و یا نماینده قانونی آن بلامانع اعلام شود.
3- حضور در کلیه مراحل نصب و راه اندازی ،آموزش،سرویس وتعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز
4- انجام بازدید دوره ای طبق برنامه ریزی بعمل آمده
5- انجام سرویس های لازم تجهیزات پزشکی که طبق نظر کمپانی سازنده هر تجهیز و یا نماینده قانونی آن در مرکز قابل انجام می باشد
6- تعویض لوازم جانبی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی که تاریخ مصرف آن سپری شده است ویا به هر دلیل دیگری کارائی خود رااز دست داده اند.
(پس از هماهنگی با مسئول تجهیزات پزشکی(
7- مشاوره در مورد قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات پزشکی مرکز (هماهنگی با مسئول تجهیزات پزشکی(
8- نظارت برنقل و انتقال تجهزات پزشکی
9- کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز
10- بررسی جامع شرایط فنی دستگاههای فرسوده وتعیین غیر قابل استفاده و اسقاط بودن و یا امکان بازسازی آن (پس از هماهنگی با مسئول تجهیزات پزشکی(

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
105
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal