مسئول واحد تغذیه
مسئول واحد:    خانم روستا
 
شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان:
 

      · حضور منظم در راند های روزانه تیم پزشکی

      · تشکیل برگه اطلاعات تغذیه ای هر یک از بیماران

      · ثبت و ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار و خدمات ارائه شده

      · تنظیم رژیم غذایی بیمار بر اساس نوع بیماری و ...

      · نظارت بر نحوه توزیع و ارائه غذاهای رژیمی

      · پیگیری برنامه مراقبت تغذیه ای بر اساس روند درمان

      · جمع آوری آمار واطلاعات لازم در زمینه رژیم درمانی جهت برنامه ریزی های آتی

      · تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت پرسنل ،بیماران و خانواده های آنها

      · به روز کردن اطلاعات علمی با شرکت مرتب در سمینارها و باز آموزیها

      · همکاری با سایر بخشهای خدماتی و اجرایی بیمارستان

      · تنظیم گزارش کارکرد کمی و کیفی خدمات تغذیه ای ارائه شده به مدیریت بیمارستان

      · انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مدیریت بیمارستان

 
شرح وظایف بخش خدمات غذایی: 
 

      · تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه

      · سرپرستی ونظارت بر تهیه ،طبخ و توزیع غذا

      · تهیه وتنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با توصیه های تغذیه ای

      · تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی و ارزشیابی کار آنها

      · برآورد نیازهای تدارکاتی و تنظیم آمار

      · نظارت و سرپرستی مستقیم برانبارهای مواد غذایی

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/03
تعداد بازدید:
94
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal