مسئول بهبود کیفیت
مسئول واحد :      خانم نجمیه نادری  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شرح وظایف کارشناس بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی بیمارستانها

 • دارا بودن نقش محوری و تیم سازی در حوزه ارتقا کیفیت بیمارستان
 • تعامل و هماهنگی با مسئولین ستاد بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی دانشگاه
 • هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک
 • هماهنگی در تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز،ماموریت و ارزشها
 • هدایت و هماهنگی بین واحدها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط
 • کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقا کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط
 • هماهنگی در اجرا و ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان در کلیه واحدها
 • سنجش میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی
 • همکاری در تدوین و پایش برنامه عملیاتی واحدها
 • نظارت بر انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی موجود به منظور اصلاح سیستم ها،روش ها و فرآیندهای مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف،ماموریت ها و وظایف محوله
 • پیگیری جهت تطبیق امور بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتباربخشی
 • دریافت گزارش تجزیه و تحلیل شاخص های بیمارستان مرتبط به واحد بهبود کیفیت از واحد آمار و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی
 • شرکت در جلسات مربوط به بهبود کیفیت و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 • شناسایی ،تدوین و مستندسازی فرآیندهای دفتر بهبود کیفیت
 • تهیه گزارش عملکرد دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در مقاطع زمانی مختلف
 • ارائه گزارشات مدون به واحد بهبود کیفیت دانشگاه
 • شرکت در راندهای ایمنی و مدیریتی

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/02
تعداد بازدید:
119
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal