معرفی واحد بهبود کیفیت

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود.

از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در سه دوره پی درپی از سالهای 92 تا96گردید،شایان ذکراست بیمارستان درسال 94کاندیددرجه یک عالی ازبین 800بیمارستان کل کشور ودرسال 96موفق به دریافت ماکزیمم نمره ازبین بیمارستانهای دانشگاهی استان فارس گردید.

این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد.همچنین استقرار ونظارت براستاندارهای دوستدار ایمنی بیمار-تدوین وپایش برنامه استراتژیکی،عملیاتی وبهبود کیفیت تدوین،آنالیزوپایش دوره ای کلیه شاخصها –نظارت بربرگزاری وپایش مصوبات کمیته ها-ارزیابی بیماران ،کارکنان،پزشکان وفراگیران،وانجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود کیفیت- نظارت برآموزش به بیماران کلیه بخشها-مستندسازی وارتقاکلیه فرایندهای بیمارستان و...

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی شاهد کسب موفقیت های روزافزون باشد.

نگاهی برفرایند اعتباربخشی :

اعتباربخشی بیمارستانی فرایند ارزشیابی سیستماتیک و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری، فرآیندی و پیامدی است.

در 50 سال گذشته اعتباربخشی نقش قابل توجهی در نظارت و ارزشیابی سازمان‌های بهداشتی و درمانی در جهان داشته است. ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات پزشکی نقش به‌سزایی در ارتقای کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات درمانی ارائه شده و افزایش کارایی سازمانهای بهداشتی و درمانی دارد. تعیین اهداف بهینه در راستای استانداردهای اعتباربخشی و تلاش برای دستیابی آنها منجر به ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بیمارستان‌ها خواهد شد. تمرکز بر افزایش کارایی و اثربخشی خدمات منجر به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و افزایش بهره‌وری بیمارستان‌ها می‌شود.


سیستم اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ها در ایران از سال 1391 شروع شده است. برای تدوین استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور یک مطالعه مروری در زمینه استانداردهای کشورهای امریکا، فرانسه، مصر و لبنان انجام شد. این استانداردها بومی سازی شدند و قوانین و آیین نامه‌های ملی نیز اضافه شدند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/02
تعداد بازدید:
66
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal