شرح وظایف مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه

1.ثبت دمای یخچال و فریزرها بصورت روزانه

2.وارد کردن کنترل های بخش هماتولوژی/ بیوشیمی درنرم افزار کنترل کیفی و کشیدن چارت و بررسی خطاها و پیگیری برای رفع آنها

3.بررسی صحت و دقت دستگاه الکترولیت

4.انجام Hb و Hct بصورت دستی در مواقع لزوم

5.آب کردن کنترل pt و الیکوته کردن آنها در فریزر

6.انجام تست pt و ptt بصورت دستی و مقایسه با جواب دستگاه بصورت ماهانه

7.اندازه گیری سختی اب مقطر بصورت هفتگی

8.ساخت چک سل

9.تیتراسیون آنتی بادیهای A ,B.D,….

10.دادن کنترل ABG به دستگاه هر 2 ماهی یکبار

11.ساخت بنزیدین و کنترل برای رفراکتومتر(5% گرم Nacl)

12.کنترل رفراکتومتر و بنزیدین بصورت هفتگی

13.کنترل صحت و دقت سمپلرها بصورت 4 ماه یکبار

14.کنترل عملکرد سانترفیوژ بصورت دوره ای

15.کنترل عملکرد فور بصورت هفتگی

16.مهرکردن جوابهای شیفت صبح

17.چک کردن جوابهای عصر وشب روز قبل در سیستم و بررسی جوابها و درصورت مشاهده خطا عوامل بررسی میشود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
352
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal