شرح وظایف منشی آزمایشگاه

1)گرفتن Work Listدرخواستی پرسنل درطول شیفت

2)پذیرش کلیه سمپلهای ارسالی ازبخشهادرطول شیفت وسمپلهای بیماران OPD

3)گرفتن جوابهای درخواستی بخشهادرطول شیفت(جواب مجددیاجدید)وجواب بیماران OPD

4) پرینت جوابها در پایان شیفت بعد از کنترل کردن جوابها توسط پرسنل فنی قراردادن آنها در باکسهای مخصوص هربخش پس از مهر و امضاکردن توسط پرسنل و مسئول فنی

5)گرفتن پرینت آمار کشتهای میکروب درپایان هرماه و تحویل به سوپروایزر کنترل عفونت

6)پذیرش و ارسال سمپل های ارسالی و پاتولوژی آنها جهت آزمایشگاه بیمارستان چمران و سایر آزمایشگاهها همراه با نامه تقبل هزینه وپیگیری دریافت جواب آنها

7)همکاری با طرحهای تحقیقاتی

8)تایپ کلیه نامه ها و بخشنامه های مورد لزوم آزمایشگاه

9)پرکردن لوله های ESR از محلول سیترات سدیم

10)تهیه آمار هفتگی آزمایشات و تحویل به مسئول فنی

11)تایپ برنامه هفتگی پرسنل آزمایشگاه و ارسال یک نسخه جهت واحدتایمکس و یک نسخه جهت سوپروایزر

12)واردکردن برنامه هفتگی پرسنل درسیستم تایمکس

13)تکمیل برگ بیمه های بیماران OPD و ارسال جهت اقتصاد درمان در پایان هرماه (بعدازتفکیک بیمه ها)

14)تایپ گزارش نتایج بحرانی وارسال یک نسخه جهت حاکمیت بالینی

15)پاسخگویی به بیماران یا همراهان آنها و مهرکردن برگ ترخیص آنها

16)ارسال برگ تقبل هزینه جهت سمپلهای ارسالی به مراکز مختلف جهت آزمایشهای مختلف(بیمارستان چمران و...)

17)تماس با بخشهای مختلف جهت پیگیری و رفع اشکالات موجود در آزمایشگاه(IT،CSR،تجهیزات پزشکی،خدمات،تاسیسات و بخشهای درمانی و...)

18)هماهنگی جهت ارسال باکس خون جهت انتقال خون باسرپرست خدمات

19)تماس گرفتن با بخشها جهت چارج سمپلها،کلات بودن سمپل،شکستن سمپل،نبود و یا کمبود سمپل

20)پیگیری مهرکردن برگه های تقبل هزینه توسط واحد پذیرش بیمارستان

21)پیگیری قراردادن جوابهای واحدهای احیا و ریکاوری در روزهای بعد همزمان با رفتن بیمار به بخش

22)ارائه آمار تعداد سمپلهای ارسالی(Viral marker) به چمران،انتقال خون نمازی و قصرالدشت و تعداد سمپلهای مثبت به مسئول فنی در پایان هر ماه

23)گرفتن کپی ازجواب مثبت سمپلهای ارسالی به چمران و ارسال کپی به واحدکنترل عفونت و اصل جواب به بخش مربوطه و اطلاع تلفنی به بخش مربوطه و ذکرنام بیمار در تابلو آزمایشگاه

24)گرفتن کپی از جواب مثبت سمپلهای نیدل استیک وارسال اصل جواب به واحدکنترل عفونت وکپی آن به بخش مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
428
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal