مسئول داروخانه
مسئول فنی داروخانه :  دکتر سوسن کوشافر
 
مدرک تحصیلی: دکتری داروسازی 
تعداد پرسنل: 6 نفر 
تلفن داخلی: 4011 
محل بخش: طبقه زیر زمین 
 
 
 
 
شرح وظایف مسئول فنی داروخانه 
 

1-نظارت بررعایت اصول علمی درنگهداری ، توزیع ، نسخه نویسی (درصورت نبودن داروساز بالینی ) و نسخه پیچی و تحویل دارو ، ملزومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان .

2-ارئه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان ومدیریت بیمارستان (درصورت نبودن داروساز بالینی )

3-بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو ، ملزومات وتجهیزات مصرفی (درصورت نبودن داروساز بالینی )

4-بازرسی های منظم وبرنامه ریزی شده از انبار ها ، استوک بخش ها ، ترالی های احیاء وسایر بخش هب و محل های نگهداری دارو به منظورحصول اطمینان از رعایت اصول فنی وغلمی و نگهداری دارو وسایر معیار های لازم 

5-ساخت دارو های ترکیبی 

6-انجام یا نظارت برآماده سازی فرآوردهای تزریقی و ترکیب ، فرآوردهای دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم ) به مسئولیت مسئول یا مسئولین فنی داروخانه 

7-آموزش ، پژوهش وشرکت در برنامه های آموزشی پژوهشی 

8-رعایت اصول اخلاقی وحرفه ای در وظایف محوله 

9-شرکت در جلسات کمیته دارو درمان حسب لزوم یا تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی

10-دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها ( ADR ) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR وزارت متبوع

11-تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف

12-ارئه راهنمایی ها ودستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی

13-ارائه طرح ها ، پیشنهادات  ونظرات اصلاحی در بینه سازی امور بخش خدمات داروییپ

14-تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، دارویی جهت طرح در کمیته  دارو درمان 

15-تهیه نسخ ومستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز ومصرف منطقی دارو

16-کنترل ونظارت بر شرایط و اصول فنی انبار داری دارویی

17-ارسال گزارش ماهیانه به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه

 
 مدیر داخلی داروخانه :   علی اصغر خدمتی
 
 
1. نظارت بر انطباق موجودی دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی با دفتر داروخانه

2. تحویل و صیانت از لوازم و اثاثه اداری در داروخانه

3. کنترل و نظارت بر تاریخ انقضاء دارو ها و تجهیزات مصرفی و تعامل با انبار دار جهت جلوگیری از انقضا ء

4. اعمال سریع تغییر قیمت ها و درج آن در دفاتر و یا رایانه و محاسبه ارزش افزوده و تهیه صورتجلسه ارزش افزوده با هماهنگی مسئول فنی و رئیس بخش خدمات دارویی

5. تهیه فهرست کمبود های داروخانه و اعلام به موقع به انباردار جهت جلوگیری از کمبود

6. تحویل دارو ها و ملزومات و تجهیزات مصرفی از انبار ، امضاء حواله های صادره و صدور رسید

7. نظارت بر رعایت سهمیه های اعلام شده در خصوص دارو های کمیاب از طرف رئیس بخش خدمات دارویی

8. بایگانی منظم و نگهداری کلیه اسناد گردش مالی داروخانه ( حوالجات ، فروش روزانه ، دفاتر موجودی ، صورتجلسه های ارزش افزوده و .... ) و ارائه گزارشات مربوطه حسب نیاز به رئیس بخش خدمات دارویی

9. محاسبه اعلام میانگین مصرف ماهیانه هر قلم از دارو ها و یا تجهیزات مصرفی به رئیس بخش خدمات دارویی

10. حفظ و نگهداری و تهیه فهرست اقلام تاریخ گذشته و ضایعات تا پایان هر دوره مالی و تهیه صورتجلسه مربوطه

11. ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده جهت اصلاح فرآیند های مرتبط

12. رعایت اصول اخلاقی ، حرفه ای در وظایف محوله

13. همکاری در طرح های پژو هشی علمی و حرفه ای حسب صلاحدید رئیس بخش خدمات دارویی

14. اجرای دستورالعمل ها و ضوابط داخلی و ابلاغی
سایر امور محوله از طرف مقام مافوق 
 
 
خلاصه ای از فعالیتهای بخش 
 

1-تحویل دارو به داروخانه

2-تحویل استوک هفتگی به بهخش ها

3-مرجوع کردن داروهای ارجاع داده شده از بخش به داروخانه

4-تحویل دارو های مخدر به بخش ها

5-تحویل دارو ها و تجهیزات اورژانسی به بخش اتفاقات

6-تحویل تجهیزات از داروخانه به بخش

7-درخواست تجهیزات از انبار مرکزی

8-درخواست دارو از انبار دارویی

9-تبادل دارو های تاریخ نزدیک از بخش به داروخانه

10-تسویه حساب بیمار با داروخانه 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/05
تعداد بازدید:
260
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز
آدرس : شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش -  فوریت های جراحی شهید رجایی (تروما) 
تلفکس : 36248980 071             تلفن: 07136364001                   Email:rajaeehospital@sums.ac.ir
پیامک رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات : 50002070003331
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal